Connect with us

Giáo Hạt Kẻ Sặt

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu quan thầy Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm (2022)

Mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, quan thầy Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo phận Hải Phòng (17/06/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022