Connect with us

Giới thiệu

Tóm lược những mốc lịch sử đáng nhớ của Giáo xứ Kẻ Sặt từ năm 1630 đến 2022

Làng Kẻ Sặt đã có lịch sử trên 400 năm, nghĩa là có từ khi các thừa sai người Âu...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022