Connect with us

Ca đoàn

Ca đoàn Thánh Gia mừng kính lễ quan thầy Thánh Gia Thất (2023)

Ca đoàn Thánh Gia mừng kính lễ quan thầy Thánh Gia Thất (31/12/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022