Connect with us

Hội Têrêsa

Hội Têrêsa II mừng kính Thánh Têrêsa quan thầy (2023)

Hội Têrêsa II mừng kính Thánh Têrêsa quan thầy (01/10/2023)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022