Connect with us

Giáo dục

Trí tuệ đức tin và Trí tuệ nhân tạo

Càng ngày máy móc càng hiệu năng hơn, đặt ra câu hỏi về đức tin: đâu là vị trí của...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022