Connect with us

Hội Thánh Phaolô

Hội đoàn Phaolô mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (2024)

Hội đoàn thánh Phaolô mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại (27/01/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022