Connect with us

Giáo Hạt Nam Am

Thánh lễ Tạ ơn khánh thành Tượng đài Chúa Kitô Vua tại Giáo xứ Văn Khê

Thánh lễ Tạ ơn khánh thành Tượng đài Chúa Kitô Vua, Đức Mẹ Ban Ơn, và mừng lễ thánh Augustinô...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022