Connect with us

Mùa thường niên

Đấng hòa giải và chữa lành – Chúa nhật XVI Thường niên B

itô hữu, chúng ta tin Đức Giêsu là Thiên Chúa quyền năng và là Đấng Cứu độ.

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022