Connect with us

Bài giảng

Bài giảng của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong lễ kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giảng trong lễ kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Quan thày Linh mục Đoàn Hải Phòng (30/06/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022