Connect with us

Ban hành giáo

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy BHG cựu Giáo xứ Kẻ Sặt

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy Ban Hành Giáo cựu Giáo xứ Kẻ Sặt (30/09/2023)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022