Connect with us

Hình ảnh

Hình ảnh Huynh đoàn Đaminh Giáo phận mừng lễ kính thánh Đaminh quan thầy (2022)

Mừng lễ kính thánh Đaminh, quan thầy Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Hải Phòng (08/08/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022