Connect with us

Hôn nhân

Làm sao để nhận biết người bạn đời mà Thiên Chúa gửi đến cho bạn?

Chúa có kế hoạch cho cuộc đời bạn, nhưng bạn có muốn chấp nhận chúng hay không là tùy ở...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022