Connect with us

Ban khánh tiết

Ban Khánh Tiết mừng lễ kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến quan thầy (2024)

Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến quan thày Ban Khánh Tiết giáo xứ kẻ Sặt (29/06/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022