Connect with us

Bài giảng

Bài giảng của Cha bản hương Giuse Dương Hữu Tình trong lễ kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến

Bài giảng trong Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Quan thày Linh mục Đoàn Giáo phận Hải Phòng (30/06/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022