Connect with us

Giáo Hạt Nam Am

Hoan ca Tạ ơn hồng ân mừng Tân Linh mục Luca Hoàng Văn Lộc

Đêm Hoan ca Tạ ơn hồng ân mừng Tân Linh mục Luca Hoàng Văn Lộc tại Giáo Xứ Hội Am, Giáo Hạt Nam Am (22/03/2023)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022