Connect with us

Phòng truyền thống

Chiếc chìa khóa Nhà Chầu

Từ nay, chiếc chìa khóa sẽ mãi mãi được lưu giữ và trưng bày trong Phòng truyền thống của giáo...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022