Connect with us

Bài giảng

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giảng trong thánh lễ khấn dòng Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng (2022)

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giảng trong thánh lễ Tiên khấn & Vĩnh khấn của Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng (23/07/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022