Connect with us

Lòng Chúa thương xót

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót quan thầy & Ra mắt Tân Trưởng Phó Ban Khánh Tiết (2024)

Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót mừng lễ quan thầy & Ra mắt Tân Trưởng Phó Ban Khánh Tiết (06/04/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022