Connect with us

Mùa chay

Chiếc lá cuộc đời – Chúa nhật Lễ Lá

Qua cuộc tiến vào thành thánh, Đức Giêsu chứng tỏ Người là Đấng Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022