Connect with us

Giáo Hạt Chính Toà

Thánh lễ truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính Toà Hải Phòng (2023)

Thánh lễ truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính Toà Hải Phòng, do Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022