Connect with us

Giáo Hạt Kẻ Sặt

Thánh lễ Tạ ơn & Tổng kết hoạt động Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm (2023)

Thánh lễ Tạ ơn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu & Tổng kết hoạt động tông đồ bác ái của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm – Giáo phận Hải Phòng (23/02/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022