Connect with us

Giới thiệu

Tóm lược những mốc lịch sử đáng nhớ của Giáo xứ Kẻ Sặt từ năm 1630 đến 2022

Làng Kẻ Sặt đã có lịch sử trên 400 năm, nghĩa là có từ khi các thừa sai người Âu đến truyền bá Phúc Âm ở Việt Nam…

Làng Kẻ Sặt đã có lịch sử trên 400 năm, nghĩa là có từ khi các thừa sai người Âu đến truyền bá Phúc Âm ở Việt Nam (Năm 1533 thời vua Lê Trang Tôn). Ánh sáng Phúc Âm đến làng Tráng Liệt Bình – phủ Bình Giang tỉnh Đông (Hải Dương) từ cuối thế kỷ XVI. Năm 1626, các cha dòng Tên nhận sứ mạng truyền giáo ở Đàng Ngoài (Bắc phần) và tổ chức các giáo xứ. Làng Tráng Liệt Bình nhờ có vị trí thuận tiện, dân số đông đúc nên đã được chọn làm trụ sở truyền bá Phúc Âm cho cả xứ Đông. (Xem “26 anh hùng tử đạo”- Lm. Bùi Đức Sinh O.P, trang 17).

 • Năm 1630 : Giáo xứ Kẻ Sặt (tên gọi ngày nay) được chính thức thành lập và nhận Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn mạng.
 • Năm 1695 : Tráng Liệt từ một làng có cả lương lẫn giáo, trở thành một Giáo xứ toàn tòng Công Giáo, với dân số khoảng trên 1.000 người.
 • Ngày 02/02/1702 : Cha Lezoli Cao được tấn phong Giám mục tại Kẻ Sặt.
 • Năm 1721 : Thời Chúa Trịnh, có 150 anh hùng đức tin làng Sặt bị hành quyết. (phát lưu thảo tượng) chôn chung một hố. Nay thi hài các ngài được an nghỉ tại Kẻ Sặt.
 • Ngày 04/5/1721 : Thừa sai Francois-Gabriel Guisain, M.E.P được tấn phong Giám mục hiệu tòa Laranda tại Kẻ Sặt
 • Ngày 08/6/1838 : Dưới triều vua Minh Mạng, cha Vinh Sơn Đỗ Yến (quê Trà Lũ, Nam Định) là cha chính xứ Kẻ Sặt, đã bị bắt và chịu phúc tử đạo ngày 30/6/1838. Ngài được phong chân phước năm 1900, và được tuyên phong hiển thánh ngày 19/6/1988. Cha thánh Vinh Sơn Đỗ Yến đã được dân làng Kẻ Sặt ví như một vị Thành Hoàng, vì Ngài có công lớn gìn giữ bảo vệ dân làng trong hoàn cảnh khó khăn nhất của thời cuộc.
 • Năm 1858 – 1862 : Thời Vua Tự Đức, Có nhiều Đầu mục, Thứ mục, Binh lính (ông Vệ) và giáo dân có đạo bị bắt, bị xử trảm quyết. Trong đó phải kể đến 26 Anh Hùng Tử Đạo làng Kẻ Sặt – Tráng Liệt Bình.
 • Năm 1872 : Cha chính Bắc (Père Batholomeo) đã quyết định chuyển vị trí xây dựng nhà thờ từ nhà Phước (khu Thượng) về vị trí trung tâm làng như ngày nay.
 • Năm 1883 : Đức cha Joseph Terrés Hiến,O.P Giám mục Địa phận Đông Đàng Ngoài, lập trường lý đoán (Đại chủng viện) tại Kẻ Sặt.
 • Năm 1889 : Cha chính Địa phận Đông Đàng Ngoài, Bonifacius Garcia Liêm, O.P. Cho khởi công xây dựng nhà thờ lớn hiện nay.
 • Năm 1900 : Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03, Hội Công Đồng miền Bắc Kỳ lần thứ nhất, được tổ chức tại Kẻ Sặt. Đức cha Joseph Terrés Hiến, O.P. Giám mục Địa phận Đông Đàng Ngoài chủ trì.
 • Ngày 05/10/1904 : Cha chính Bonifacius Garcia Liêm tạ thế, và thi hài ngài được an táng tại lòng nhà thờ Kẻ Sặt.
 • Ngày 23/4/1906 : Đức cha Joseph Terrés Hiến tạ thế, và thi hài ngài được an táng tại lòng nhà thờ Kẻ Sặt.
 • Ngày 14/10/1906 : Tại Giáo xứ Kẻ Sặt, thừa sai Nicasio Arellano Huy, được tấn phong Giám mục hiệu tòa Cocussus, do Đức Cha Valasco Khâm, Giám mục Địa phận Bắc chủ phong.
 • Ngày 9/12/1917 : Tại Giáo xứ Kẻ Sặt, thừa sai Francisco Ruiz de Azua Minh được tấn phong Giám mục. Cũng năm đó tại Kẻ Sặt, Đức Cha Azua Minh thành lập hội ông thánh Giuse, gây quỹ để giúp việc truyền giáo, thành lập hội ông thánh Camilo giúp đỡ kẻ liệt.
 • Năm 1922 : Cha Antone Ubach (Bình) Tổng đại diện, chính xứ Kẻ Sặt đã tổ chức khánh thành ngôi đại thánh đường giáo xứ.
 • Năm 1927 : Cha chính Aparicio Y, Cha xứ Kẻ Sặt cho lắp đặt đồng hồ 4 mặt tại tháp chính nhà thờ.
 • Ngày 19/03/1933 : Cha Francois Gomez de Santiago (Gomez Lễ) được tấn phong Giám mục tại xứ Kẻ Sặt do Đức khâm sứ Dreyer chủ phong và hai Đức cha Đông và Trung phụ phong.
 • Năm 1935 : Cha chính Gaspar Moreno Liêm, O.P chính xứ Kẻ Sặt.
 • Năm 1945 : Cha Giuse Đỗ Minh Chất, chính xứ Kẻ Sặt được đặt làm Tổng đại diện địa phận Hải Phòng. Ngài qua đời ngày 9/9/1952, tại nhà xứ Kẻ Sặt và được an táng tại nghĩa địa Giáo xứ.
 • Năm 1947 : Cha Đaminh Dương Vĩnh Thi được bổ nhiệm làm cha chính xứ Kẻ Sặt. Cùng thời gian này còn có cha Mátthêu Chu Thanh Liêm và cha Giuse Nguyễn Hưng là Giám đốc Trường Văn Côi Kẻ Sặt.
 • Ngày 11/10/1950 : Tổ chức đón thánh tượng Đức Mẹ Fatima về với giáo xứ.
 • Năm 1951 : Thành lập và xây dựng nghĩa địa Công giáo.
 • Năm 1952 : Trùng tu tháp giữa và mặt tiền nhà thờ, đặt tượng Chúa Giêsu là Vua tại ban công.
 • Ngày 25/10/1953 : Hoàn thành việc trùng tu tháp giữa và làm phép tượng Chúa Giêsu là Vua tại mặt tiền nhà thờ như ngày nay.
 • Năm 1954 : Cuộc di cư phân chia hai miền Nam – Bắc.
 • Cuối năm 1954 : Cha Gioakim Nguyễn Quang Mỹ từ Đông Khê (Quảng Ninh) được bổ nhiệm làm cha chính xứ Kẻ Sặt, đồng thời ngài cũng là cha chính địa phận. Ngài qua đời ngày 23/11/1977 và được an táng tại nghĩa địa Công giáo Kẻ Sặt.
 • Năm 1979 : Cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm được bổ nhiệm về làm chính xứ Kẻ Sặt đến năm 1987.
 • Ngày 01/12/1989 : Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng được bổ nhiệm về làm chính xứ Kẻ Sặt. Tháng 6 năm 1997, cha Đaminh cho tiến hành đại trùng tu nhà thờ Kẻ Sặt, chuẩn bị mừng kỉ niệm 100 năm Công đồng Kẻ Sặt (1900-2000) và đón năm thánh 2000.
 • Ngày 26/5/1996 : Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Dương Hữu Tình.
 • Ngày 31/7/1998 : Nhân kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang hiện ra, Thánh tượng Đức Mẹ La Vang về với giáo xứ từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8.
 • Ngày 21/10/1999 : Khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 100 năm Công đồng miền Bắc Kỳ (1900 – 2000). Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng chủ sự Thánh lễ tạ ơn.
 • Ngày 04/01/2003 : Đức Tân Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng về dâng lễ tạ ơn.
 • Năm 2003 : Khánh thành nhà giáo lý.
 • Ngày 02/02/2004 : Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 11 thầy Phó tế thuộc GP. Hải Phòng.
 • Ngày 29/12/2007 : Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng được bổ nhiệm về nhận chính xứ Kẻ Sặt.
 • Ngày 24/8/2009 : Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Giuse Nguyễn Đình Dương.
 • Ngày 11/6/2011 : Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, khâm sứ tòa thánh thăm mục vụ giáo xứ Kẻ Sặt.
 • Ngày 07/12/2011 : Khánh thành Tượng Đài Đức Mẹ tại khu Hoa Viên.
 • Ngày 15/5/2012 : Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên (Giám mục Hải Phòng) quyết định thiết lập, ngày hành hương truyền thống, mừng kính cha thánh tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến là quan thầy các Linh mục Giáo phận, tại giáo xứ Kẻ Sặt vào ngày 30 tháng 6 hàng năm.
 • Ngày 27/10/2012 : Tổ chức đón Đức Mẹ Fatima về với giáo xứ.
 • Ngày 21/11/2014 : Hoàn thành và làm phép Tượng đài Đức Mẹ ban ơn tại khuôn viên Thánh đường Kẻ Sặt.
 • Ngày 13/12/2015 : Tại giáo xứ Kẻ Sặt, diễn ra nghi thức mở Cửa Thánh và thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót cấp Giáo phận.
 • Ngày 29/3/2017 : Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên được bổ nhiệm về nhận chính xứ Kẻ Sặt.
 • Ngày 30/6/2018 : Khai mạc Năm Thánh Tử Đạo cấp Giáo phận tại Kẻ Sặt, mừng kỷ niệm 30 năm tuyên Thánh, 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam. (1988-2018).
 • Từ tháng 9/2018 : Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên quyết định khảo sát và đại trùng tu ngôi thánh đường giáo xứ, để hướng tới kỷ niệm 100 năm hoàn thành ngôi thánh đường (1922-2022)
 • Ngày 13/12/2018 : Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Giuse Quách Trung Hiếu.
 • Ngày 25/7/2019 : Hội thi giáo lý cấp Giáo phận Hải Phòng, Em Anna Phạm Phương Trinh đã dành được giải đặc biệt, giáo lý cấp 3 (khối sống đạo).
 • Ngày 6/10/2019 : Đức TGM. Giuse Vũ Văn Thiên về dâng lễ tạ ơn nhân dịp ngài nhận sứ vụ mới (Tổng giám mục TGP. Hà Nội, ngày 18/12/2018).
 • Ngày 28/11/2020 : Thánh lễ Tạ ơn của tân Linh mục Giuse Vũ Văn Công.
 • Ngày 28/12/2020 : Thánh lễ Tạ ơn, nhân kỷ niệm 120 năm Công đồng miền Bắc Kỳ họp tại Kẻ Sặt (1900 – 2020).
 • Ngày 09/11/2021 : Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách được bổ nhiệm về nhận chính xứ Kẻ Sặt. Cha xứ Gioan Baotixita tiếp tục công việc đại trùng tu bên ngoài thánh đường cho đến nay.
 • Ngày 24/7/2022 : Hội thi giáo lý cấp Giáo phận Hải Phòng, em Giuse Chu Quốc Hùng đã dành được giải đặc biệt, giáo lý cấp 1 (khối khai tâm).
 • Ngày 02/06/2022 : Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách, ký hợp đồng với hãng chuông PACCARD Pháp, để đúc 2 quả chuông Sol (650 kg) và Si bémol (380 kg). Ân nhân là Ông Giuse Phạm Minh Bảo và Bà Nguyễn Thị Hải Yến cùng dòng tộc con cháu chắt Cụ trùm Đồ dâng hiến.
 • Ngày 08/10/2022 : Hai quả chuông Sol (650 kg) và Si bémol (380 kg) đã được Công ty Mạnh Cầm vận chuyển từ Pháp về Việt Nam và bàn giao cho giáo xứ.
 • Ngày 19/10/2022 : Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 392 năm Thành lập giáo xứ (1630-2022), 133 năm khởi công xây dựng (1889-2022), 100 năm hoàn thành (1922-2022) ngôi thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt. Nhân dịp này giáo xứ Kẻ Sặt miền Nam trao tặng lại 01 quả chuông đồng hồ (230 Kg) và 05 cuốn sổ (Rửa tội và Hôn phối từ năm 1907-1929). Trước đó năm 1954, hai quả chuông đồng hồ và những cuốn sổ đã được các Cha cùng dân làng mang theo di cư vào miền Nam. Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự. Cùng đồng tế có Đức TGM. Giuse Vũ Văn Thiên – TGM. TGP. Hà Nội, một người con của quê hương Kẻ Sặt, còn có quý Cha Tổng đại diện, và hơn 60 linh mục. Cùng sự hiện diện của trên 3.000 giáo dân Kẻ sặt. Đặc biệt là đoàn quý Cha, và khoảng 1.000 người con Kẻ Sặt miền Nam cùng về tham dự sự kiện trọng đại với quê hương.
 • Từ ngày 20/10 đến ngày 23/10/2022 : Giáo xứ đã hoàn thành việc lắp đặt chuông mới (Sol và Sibémol) lên tháp và được sự hướng dẫn của Ông Philiphe Paccard. Hai quả chuông cũ được hạ xuống và lưu trữ tại phòng truyền thống giáo xứ.
Continue Reading

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022