Connect with us

Giáo phận

Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến quan thày Linh mục Giáo phận Hải Phòng (2024)

Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, quan thày Linh mục Đoàn Giáo phận Hải Phòng, tại Thánh...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022