Connect with us

Huynh đoàn Đaminh

Mừng lễ kính thánh Đaminh quan thầy Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Hải Phòng (2022)

Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Hải Phòng mừng lễ kính thánh Đaminh quan thầy (08/08/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022