Connect with us

Bài giảng

Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng, Chính xứ Thánh Antôn giảng lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn (2022)

Bài giảng của Cha Gioakim Đặng Văn Hoàng, Chính xứ Thánh Antôn trong Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn tại Nghĩa địa Kẻ Sặt (02/11/2022)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022