Connect with us

Giáo lý

Để giúp con cái trở thành tín hữu Công giáo tốt lành

Là cha mẹ Công giáo, chúng ta có trách nhiệm ươm trồng đức tin và khuyến khích con cái trở thành những tín hữu...

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022