Connect with us

Giáo Hạt Kẻ Sặt

Thánh lễ & Nghi thức tuyên hứa Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo hạt (2024)

Thánh lễ & Nghi thức tuyên hứa Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Hạt Kẻ Sặt (15/01/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022