Connect with us

Giáo Hạt Kẻ Sặt

Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Thánh hiến Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng (2024)

Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng | Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Thánh hiến do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ sự (18/06/2024)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022