Connect with us

Hình ảnh

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 25 năm hồng ân hai Ông trương nhận các đồng nhi nam

Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 25 năm hồng ân hai Ông trương nhận các đồng nhi nam (18/02/2023)
+ Dominico Quách Đại Thắng – Trương kinh đồng nhi nam Khu Thượng
+ Giuse Phạm Văn Lập – Trương kinh đồng nhi nam Khu Hạ

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022