Connect with us

Khu Hạ

Thánh lễ Tạ ơn 30 năm hồng ân Ông trương Giuse Phạm Văn Bao

Thánh lễ Tạ ơn 30 năm hồng ân Ông trương Giuse Phạm Văn Bao nhận đồng nhi nam Khu Hạ (22/07/2023)

GIÁO XỨ KẺ SẶT - GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Đường Vạn Xuân, Khu Trung, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
------------------------
Email: quehuongtrangliet@gmail.com | Phone: 0961 370 460
Giờ mở cửa | 07:30 - 22:00
Copyright © 2022